Ειδικοί καθαρισμοί

από 0-50 μέτρα ύψος με χρήση ανυψωτικού εξοπλισμού (καλαθοφόρων μηχανημάτων, κινητές σκαλωσιές, κρεμαστές πλατφόρμες, γερανούς εδάφους).

κτιριακών προσόψεων και εσωτερικών χώρων.

(ακάλυπτοι χώροι, δρόμοι) με ειδικά μηχανήματα.

με χρήση ειδικού εξοπλισμού για το κλάδεμα και την κοπή κλαδιών, την αποψίλωση από την ανεπιθύμητη βλάστηση καθώς επίσης και τον καθαρισμό από ξερά χόρτα.

(αδρανών στερεών αποβλήτων, μπαζών και φερτών υλικών) με Containers.

σημεία εργοστασίων, γηπέδων, κελυφών όπου τα μηχανήματα δεν έχουν πρόσβαση.

σημείων όπου η πρόσβαση είναι αδύνατη με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων.

Διαμορφώνουμε τις κατάλληλες λύσεις βάσει των αναγκών σας!

Η καθαριότητα του χώρου σας,
η δική μας ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ